18+ – Jelly Comics
18+
Cậu Phải Làm Bạn Trai Tôi
1302

Cậu Phải Làm Bạn Trai Tôi

Bang Bang Knock
764

Bang Bang Knock

Bara-Boom!★
900

Bara-Boom!★

Đừng khiến tôi cương lên vậy nữa, Boss à!
883

Đừng khiến tôi cương lên vậy nữa, Boss à!

Con Quỷ Của Quý Ông
654

Con Quỷ Của Quý Ông

Oneshot 10/05/2023
Tokyo Revengers Dj – Uzu by Hibitsunezune (Tsunechama) [JP]
651

Tokyo Revengers Dj – Uzu by Hibitsunezune (Tsunechama) [JP]

Oneshort 07/05/2024
Thời gian ngừng trôi
959

Thời gian ngừng trôi

3 07/14/2024
Cuộc hẹn sai lầm
973

Cuộc hẹn sai lầm

Chap 4 07/20/2024
Death Match
55999

Death Match

1 07/14/2024
HYUNG-NIM CỦA TÔI
64

HYUNG-NIM CỦA TÔI

CHAP 3 11 giờ trước
VƯỢT MẶT CẤP TRÊN
77

VƯỢT MẶT CẤP TRÊN

1 11 giờ trước
DẤU ẤN
21

DẤU ẤN

1 9 giờ trước
MÃNH THÚ BIẾN NHIỆT
5012

MÃNH THÚ BIẾN NHIỆT

Chapter 107 04/28/2024
Kabukicho cat honey
1951

Kabukicho cat honey

Chap 6 07/10/2024