MANGA – Jelly Comics
MANGA
Cún Bự ăn Hiếp Chủ
2026

Cún Bự ăn Hiếp Chủ

Chapter 76 04/06/2024
(Song Tính) Điểm Ướt Át
185

(Song Tính) Điểm Ướt Át

Chapter 3 06/11/2024
Cưng Mà Nói
5446

Cưng Mà Nói

Chapter 105 06/11/2024
Ở đây có yaoi hơi bị choáy
10006

Ở đây có yaoi hơi bị choáy

Chapter 196 06/11/2024
Tuyển Tập Oneshot Bl
459

Tuyển Tập Oneshot Bl

Chapter 4 05/10/2024
Tuyển Tập Gây Nứng Nhà Rô
2288

Tuyển Tập Gây Nứng Nhà Rô

Chapter 52 06/11/2024
Ghi Nhớ Nụ Hôn Của Tôi
337

Ghi Nhớ Nụ Hôn Của Tôi

Chapter 4 06/08/2024
Tăng Ca Đêm Muộn
152

Tăng Ca Đêm Muộn

Chapter 1 06/07/2024
Tình Yêu Sau Cánh Gà [On- Going]
435

Tình Yêu Sau Cánh Gà [On- Going]

Chapter 2 06/08/2024
Oneshot Chịch Vồn Chịch Vã
2859

Oneshot Chịch Vồn Chịch Vã

Chapter 90 06/01/2024
Bí Mật Của Hodaka-Kun Có Vị Ngọt
229

Bí Mật Của Hodaka-Kun Có Vị Ngọt

Chapter 4 06/08/2024
Bạn Cùng Phòng Lỡ Uống Thuốc Kích Dục Tôi Chế Và Cái Kết
736

Bạn Cùng Phòng Lỡ Uống Thuốc Kích Dục Tôi Chế Và Cái Kết

Chapter 12 06/03/2024
Oneshot Yaoi Theo Yêu Cầu
541

Oneshot Yaoi Theo Yêu Cầu

Chapter 6 05/10/2024
Amaregulus: Chiến Binh & Soother
643

Amaregulus: Chiến Binh & Soother

Chapter 17 06/08/2024
Tuyển Tập Trôn Có Lài
2735

Tuyển Tập Trôn Có Lài

Chapter 37 06/07/2024
Đạo Tàn Bụ
731

Đạo Tàn Bụ

Chapter 31 06/07/2024
Tổng hợp oneshot nhà Guess
3836

Tổng hợp oneshot nhà Guess

Chapter 162 05/10/2024
ONESHOT THEO YÊU CẦU
906

ONESHOT THEO YÊU CẦU

Chapter 96 03/24/2024
Người Tà Răm Luôn Có Quỷ Theo Sau
1694

Người Tà Răm Luôn Có Quỷ Theo Sau

Chapter 107.2 06/03/2024
Be Around Me
194

Be Around Me

Chapter 1 06/06/2024
Bóng Ma Tình Yêu
259

Bóng Ma Tình Yêu

Chapter 2 06/06/2024
Câu Lạc Bộ Nhiếp Ảnh
365

Câu Lạc Bộ Nhiếp Ảnh

Chapter 17 06/06/2024
Nâng Tạ Thoát Ế
1050

Nâng Tạ Thoát Ế

Chapter 5 04/25/2024
Biến Tôi Thành Một Cậu Bé Hư
236

Biến Tôi Thành Một Cậu Bé Hư

Chapter 1 06/05/2024